Predstavitev knjige V vrtincu subkultur (Jasna Babić)

26. januar, 2017
Začetek: 19.00
Vstop prost.

Izvirno temeljno delo na področju slovenske humanistike in kulture. Osnovna tema knjige so subkulture, natančneje: analiza obstoječih subkulturnih teoretskih konceptov. Avtorica na osnovi svojega večdesetletnega delovanja na tem področju prikazuje, kako so se oblikovale in spreminjale definicije subkultur, kako se je razvijalo pojmovanje oziroma več soobstoječih konceptov subkultur in raziskovalnih tradicij, kje so bili poudarki v posameznih raziskovalnih obdobjih, ki so vplivali na spremembo splošne definicije subkultur vse do danes. Vsebinsko se je omejila na teoretska dognanja in razlage, ki so jih razvili pisci kulturnih študij v povezavi z mladinsko kulturo, zlasti glasbo. Skozi besedilo se prepletajo tri glavne smernice: ali lahko govorimo o obstoju univerzalne subkulturne teorije, ali subkulture lahko razložimo s konceptom, ki predvideva homogene, razredno utemeljene prakse, in ali so sodobne subkulture vpete v marketing lastnih identitet.
Knjiga je tako historični in vsebinski prerez subkulturnih konceptov.S tega vidika lahko štejemo njeno knjigo kot pionirsko, ne samo v lokalnem merilu, temveč tudi mednarodnem. Odlikujejo jo tematska inovativnost, sistematični pregledni značaj, kritične primerjalne analize, vsebinska izčrpnost ter spoznavni domet, ki presega dosedanje študije na to temo. Namenjena je kar najširši javnosti, ne le strokovni.

Takole jo je ocenil pisec spremne besede, dr. Mitja Velikonja: Jasna Babić je v pričujočem besedilu izkazala zelo kompetentno uporabo teoretskih orodij, terminološko temeljitost ter sijajno poznavanje relevantne strokovne in znanstvene literature ter primarnih virov. Njeno delo nadgrajuje in v marsičem presega dosedanje študije subkultur na Slovenskem, tako iz njihovega »klasičnega« obdobja (predvsem punka) v osemdesetih letih (Ogrinc, Tomc, Vogrinc, Vidmar) kakor iz njihovih »zrahljanih« okvirov v devetdesetih (Stanković, Muršič, Gregorčič, Bašin, Velikonja), kar velja pozdraviti s stališča razvoja tega raziskovalnega polja. Avtorica dokazuje pomembnost in potrebnost ukvarjanja s to temo tudi v času, ko mnogi te pojme in teorije jemljejo kot obstranske ali popolnoma posrkane v korporativnost današnje globalne družbe.

Mag. Jasna Babič je sociologinja in kulturologinja, raziskovalka na Mirovnem inštitutu (področje raziskovanja: kulturna politika, civilna družba), vse od leta 1998 soustvarja program AKC Metelkova mesto, je avtorica številnih tekstov na tem področju, knjiga pa je njen prvenec.

http://www.zalozba-sophia.si/katalog/2016/v-vrtincu-subkultur
https://www.facebook.com/jasna.babic.77?fref=ts

Facebook dogodek: https://www.facebook.com/events/1867250420228595/

Vabljeni!