Novi projekt: Žive naj vsi narodi


S projektom Žive naj vsi narodi želimo v naši državi ustvariti inkluzivno okolje, kjer vsak državljan lahko čim bolje razvije svoj potencial, ne glede na narodnost, raso in okolje iz katerega izhaja.

Žive naj vsi narodi se zavzema za vključevanje priseljencev v Slovensko družbo in kulturo, z izvajanjem multimedijskih projektov za ozaveščanje javnosti in spodbujanje medkulturnega dialoga.

Splošne informacije
Projekt izvaja KUD Subart iz Kranja.
Vodja projekta: Jure Grahek
Kontakt: info@zivenajvsinarodi.si
Žive naj vsi narodi je neodvisen dobrodelni projekt, zgrajen na podlagi prostovoljnega dela ljudi, ki hrepene dočakat dan, ko koder sonce hodi prepir iz sveta bo pregnan.zgodba
Vedno, ko se srečajo ljudje iz različnih okolij, pride do spajanja kultur. To je lep in naraven proces, ki se odvija sam od sebe in ga praktično ni mogoče zaustaviti. Naš cilj ni pospeševanje ali omogočanje tega procesa, saj to ni potrebno – spajanje kultur se odvija ne glede na to kaj si mi o tem mislimo. S projektom Žive naj vsi narodi želimo javnost ozaveščati o teh procesih kot:

neizbežnih – v Slovenski prostor prihajajo in bodo vedno bolj pogosto prihajali ljudje iz tujih kulturnih okolij

pozitivnih – spajanje kultur ne predstavlja grožnje za slovensko narodno identiteto, kvečjemu njeno obogatitev, kar nam bo omogočilo dolgoročen obstoj v globalni družbi.

večnih – kultura in narodna identiteta nikoli nista bili stabilni. Mit o narodni identiteti, ki ostaja nespremenjena skozi čas je samo to – mit.

Sodelujoči v projektu smo ponosni državljani Slovenije, ampak poleg tega smo tudi državljani sveta.